Reklamačný poriadok

Stadsfiets s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 168323/B, IČO: 55 078 575, DIČ: 2121955407

Právo zákazníka na reklamáciu zakúpeného tovaru

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás priamo na predajni, telefonicky na tel. čísle +421 950 560 586 alebo e-mailom na adrese info@stadsfiets.sk.

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zakúpený cez internet prineste alebo zašlite, prosím, na adresu Stadsfiets s.r.o., Miletičova 24, 821 08 Bratislava. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosíme, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu dokladu o kúpe, ktorý sme vám poslali e-mailom prípadne s tovarom.

Zákazník nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré už bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval pri predaji predmetného tovaru. Zákazník je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. V prípade nákupu cez internet, nezodpovedáme za prípadné poškodenie spôsobené dopravcom.

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád a v bežnej kvalite. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím a opotrebovaním.

Odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru zakúpeného cez e-shop)

Tovar môžete vrátiť do 30 dní od doručenia Vrátený tovar musí byť:

 • s pôvodnými štítkami, nepoškodený nad rámec oboznámenia sa s tovarom
 • v pôvodnom obale, ktorý nesmie byť znehodnotený alebo poškodený nad rámec oboznámenia sa s tovarom
 • odporúčame tovar vhodne zabaliť a uchovať si potvrdenie o jeho odoslaní — za poškodený alebo stratený tovar nepreberáme zodpovednosť.
 • nie je povinné uviesť dôvody vrátenia tovaru, avšak týmito informáciami nám pomáhate zlepšiť našu ponuku
 • pokiaľ Vám nevyhovuje vrátenie peňazí na bankový účet, informujte nás o Vami požadovanom spôsobe.

Peniaze budú vrátené do 30 dní.

Výmena tovaru

 • Tovar môžete vymeniť do 30 dní od doručenia. Požadovaný stav vráteného tovaru je uvedený v odstúpení od zmluvy (viď. hore)
 • V prípade záujmu výmenu zakúpeného tovaru za iný tovar je potrebné napísať nám túto skutočnosť a o aký tovar máte záujem
 • K novému tovaru obdržíte faktúru vystavenú v plnej výške ceny tovaru.
 • V prípade ak bude suma vymeneného tovaru vyššia, tento uhradíte pri doručovaní výmeny alebo úhradou vystavenej faktúry. Preplatok Vám bude vrátený na Váš účet.

Záručná doba

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať zákazníkovi pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru — 24 mesiacov (platí pre nový tovar).

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka. Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru, ak je to možné. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protocol, ktorý potvrdí, že zákazník predávaný tovar alebo službu reklamoval a tiež vysvetlí, akým spôsobom predávajúci vybavil reklamáciu.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru;
 • výmenou tovaru;
 • vrátením kúpnej ceny tovaru;
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. Všeobecne je možné poskytnúť jednorázovú zľavu vo výške 10 % na tovar s neodstrániteľnou vadou;
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Záverečné ustanovenia

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32,
P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel.č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť: 1.04.2023